Strandgatan Två

Tjursimulator

Pris & Info

40kr per omgång & person (bokas på plats)

En av personalen styr tjuren och ökar hastigheten successivt efter ryttarens skicklighet tills ryttaren ramlar av.